1/4/16

ΨΉΦΙΣΜΑ του ΣΕΦΚ για την λεκτική και σωματική βια που βίωσε ο συνάδελφος Νίκος Στεφος από τον προϊστάμενο της Γενικής Ταχυδρομικής Ζωγράφου